Mehboob Ur Rheman

Mehboob Ur Rheman

Grunnlegger
Kontaktinfo
  • 44332233
  • mehboob@eiks.no
  • Råholt, Norge
  • http://www.eiks.no
Kunnskaper
  • Shariah regler
  • Islams historie
  • Moderne problemstillinger
  • Islamsk økonomi

Copyright 2023 © Eidsvoll Islamske Kultursenter